Regulamin

Mazurskiego Siedliska Kosowiec

 • Doba rozpoczyna się o godzinie 15.00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 11.00 w dniu wyjazdu. 
 • Goście zobowiązani są do przestrzegania porządku obowiązującego na terenie posesji i do użytkowania wszystkich pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczeniem.  
 • Przy rezerwacji pokoi należy uiścić opłatę w wysokości 30% ceny pobytu. 
 • Goście, jeżeli chcą otrzymać wpłacony zadatek, muszą złożyć rezygnację z pobytu w terminie dłuższym niż 14 dni przed planowanym przyjazdem. 
 • Po przyjeździe należy się zameldować przedstawiając dokument tożsamości oraz uiszczając pozostałą kwotę u Gospodarzy. Po zapoznaniu się z regulaminem należy go podpisać. 
 • Na początku i na końcu pobytu sprawdzony zostanie stan pomieszczeń wraz z ich wyposażeniem. 
 • Jeżeli liczba Gości jest wyższa niż wcześniej ustalono właściciel ma prawo: – odmówić przyjęcia dodatkowych osób – odstąpić od umowy z winy Gości 
 • Goście Leśniczówki Kołowinek nie mogą bez zgody Gospodarzy przyjmować na nocleg lub pobyt dzienny na terenie posesji dodatkowych osób traktując ich, jako swoich gości. 
 • Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowujących się agresywnie Gospodarze mają prawo wymówić pokój w trybie natychmiastowym bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat. 
 • Bezpłatny parking przypada na jeden samochód i znajduje się na terenie posesji. Parking jest monitorowany. 
 • Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za mienie Gości. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane, na jego koszt i na wskazany adres. W przypadku braku dyspozycji przedmioty przechowujemy przez miesiąc, a następnie zostaną wyrzucone. 
 • Gość odpowiada za wyrządzone przez siebie szkody, za które ma obowiązek zapłacić na miejscu z własnych środków. Każdy rodzic (opiekun), odpowiedzialny jest za szkody wyrządzone przez swoje dzieci. 
 • Gość otrzymuje do swojej dyspozycji klucz do pokoju, który zobowiązany jest zwrócić w dniu wyjazdu. Zgubienie klucza powoduje obowiązek uiszczenia opłaty w wysokości 20 zł. 
 • Na terenie Leśniczówki Kołowinek palenie papierosów jest zabronione we wszystkich pomieszczeniach. Jeśli Gość zdecyduje mimo to palić papierosy w pokoju, łazience, saloniku, holu bądź na werandzie, zostanie obciążony kosztem ozonowania pomieszczeń, czyli ok. 600 zł. 
 • W godzinach 22.00- 6.00 obowiązuje cisza nocna, chyba, że wcześniej ustalono warunki zabawy. 
 • Każdy Gość bierze odpowiedzialność za siebie, swoje dzieci oraz swoje rzeczy na terenie posesji  Leśniczówki Kołowinek. 
 • Teren posesji dla bezpieczeństwa Gości jest monitorowany.